Det främmande barnet och andra sällsamma historier

220 kr

Författare: E. T. A. Hoffmann
Översättare: Heidi Havervik

Antal sidor: 300
Utgiven: 2020-07-10
ISBN: 9789186835477

Kategori:

Beskrivning

”Då såg han i det klara månskenet tätt framför sig en krets av ohyggliga, spöklika gestalter. Gamla, halvnakna kvinnor med fladdrande hår hade hukat sig ned på marken i en ring, och mitt ibland dem låg liket av en människa, på vilket de åt med svår hunger.”

I Det främmande barnet och andra sällsamma historier återfinns sju av E.T.A. Hoffmanns (1776–1822) säregna fantasistycken, skräckberättelser och sagor, samtliga hämtade ur samlingen Die Serapionsbrüder (utgiven i fyra volymer 1819–21). Dessa noveller är sällan eller aldrig översatta till svenska, och utgör därmed ett viktigt komplement till utgivningen av den klassiska tysk-romantiska litteraturen, berättarkonsten och fantastiken i svensk språkdräkt.
Heidi Havervik står för översättningen, och Sten Wistrand har skrivit det initierade förordet.

Denna utgåva innehåller novellerna ”En spökhistoria”, ”Automaten”, ”Vampyrism”, ”Det främmande barnet”, ”Den kuslige gästen”, ”Eremiten Serapion” Och ”Gnomkungens brud”.