Manus

Hastur är ett litet nischat förlag som fokuserar på klassisk skräck, fantasy och sf-litteratur. Vårt mål är att vaska fram guldkornen som skrevs i slutet av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet; i synnerhet att finna det som inte finns i svensk översättning, eller är svåråtkomligt.

Vi ger i nuläget inte ut några nyskrivna böcker/manus, men tar gärna emot, och läser, översättningar av verk från denna tidsperiod – helst på språk annat än engelska.