Den svarta spindeln

170 kr

Författare: Jeremias Gotthelf
Översättare: Bodil Zalesky

Antal sidor: 149
Utgiven: 2022-04-14
ISBN: 978-91-86835-53-8

Kategori:

Beskrivning

Genom Jeremias Gotthelfs Den svarta spindeln (1842) flödar överraskningsmomenten ohejdat och hans uppfinningsrikedom verkar vara så gott som obegränsad. Berättelsen böljar fram från stora frodiga bondekalas innanför starka timmerväggar, där borden dignar av mäktiga gyllene brödkakor, köttstycken i mängd, tunga kannor med vin och massor av grädde till fasansfulla skräckscener som stegras till rena helvetesskildringar. I denna kortroman vidgas författarens annars ganska jordnära perspektiv genom mytiska och skakande existentiella motiv till något högdramatiskt och den lilla byn blir skådeplats för kampen mellan gott och ont: allt detta inramat av det storslagna schweiziska bergslandskapet.

Rent formellt räknas Jeremias Gotthelf (1797–1854) till den litterära epoken Biedermeier, som präglas av ett intresse för eller ett fokus på det ”lilla livet” med familjen och hembygden i centrum och tonen är ofta lågmäld och samtidigt innerlig. Det är förvisso sant att hans verk har en rad egenskaper som sammanfaller med dem som var typiska för Biedermeiertiden, men hans röst är mer passionerad och existentiellt intensivare än de flesta andras och han driver realismen i skildringarna längre än många. Den svarta spindeln är ett ypperligt exempel på detta.

Den svarta spindeln är en klassisk och inflytelserik skräckhistoria från 1842, skriven av Jeremias Gotthelf (1797-1854). Berättelsen är lika aktuell idag som när den skrevs; och den starka, ångestskapande skildringen av odjurets pestspridande framfart lämnar ingen läsare oberörd, trots att nästan 200 år gått sedan den först publicerades. Här presenteras den i översättning av Bodil Zalesky, som också skrivit förord och kommentarer till utgåvan.