Rudyard Kipling – Vilddjurets märke och andra sällsamma berättelser

Under sin långa karriär som författare återvände Rudyard Kipling (1865–1936) ofta till det spöklika, övernaturliga och drömska. 1907 tilldelades han Nobelpriset i litteratur, med motivering:

”Han har en oerhörd iakttagelseförmåga, som med den mest förvånande träffsäkerhet återgiver verklighetens minsta detalj … Han har emellertid något mera och någonting, som röjer skalden. Han äger en beundransvärd inbillningskraft, och han giver oss ej blott exakta kopior, utan visioner.”

De åtta noveller som ingår i detta urval är samtliga utmärkta prov på vilken framträdande plats det oförklarliga och fantastiska har i hans författarskap. Bland berättelserna återfinns den obehagliga skräck-historien ”Vilddjurets märke”, den drömska ”Den vandrande juden”, det prosapoetiska stycket ”De fruktansvärda nätternas stad” samt den så smärtsamt vackra och suggestiva novellen ”De”.

Vilddjurets märke och andra sällsamma berättelser visar en sida av Kiplings författarskap som alltför länge hamnat i skymundan, men som än idag drabbar oss med oförminskad styrka. Dessa berättelser vittnar om visionen hos ett intellekt som sökte drömmen, och fann den i form av sällsamma berättelser.